Familiebericht

ViaMo Familiebericht

ViaMo Familiebericht is uniek in Nederland

Familiebericht heb ik ontworpen omdat ik weet hoe groot de behoefte is om informatie uit te wisselen tussen ouders en kinderen. Zelfs als direct contact niet meer mogelijk is, blijft die behoefte bestaan.

Direct contact is in sommige gevallen tussen ouder en kind niet meer mogelijk door een opstapeling van kwetsingen over en weer, die soms bewust zijn gedaan, maar in het overgrote aantal gevallen onbewust. Puur door onmacht om anders te praten, andere dingen te zeggen of ander gedrag te laten zien, kunnen mensen soms niet meer in elkaars nabijheid zijn. Maar als die mensen ouders en kinderen zijn, is er een probleem dat altijd psychologische gevolgen voor beiden heeft.

Vanuit mijn behoefte om mensen tot elkaar te brengen en mijn kennis over loyaliteit is dit product ontstaan.

Familiebericht is een veilige plek om informatie uit te wisselen zonder dat er direct contact is. Doordat ik de zender begeleid om het bericht zuiver te maken, lukt het wél om de ander te bereiken. En doordat ik de ontvanger begeleid om het zuivere bericht te ontvangen, lukt het wél om het te horen.

Het werkt als volgt:

  • 1e bijeenkomst: We staan uitgebreid stil bij de omstandigheden die hebben geleid tot de contactbreuk.
  • 2e bijeenkomst: We bereiden het bericht voor: wat wil je zeggen, en hoe zeg je dat het best?!
  • 3e bijeenkomst: We nemen het bericht op op video. Of als het de voorkeur heeft kan het ook een geschreven bericht zijn.
  • Direct na opname benadert ViaMo de ontvanger. 10 Jaar lang bewaart ViaMo het bericht. De ontvanger geeft zelf aan wanneer hij of zij er klaar voor is om het bericht te ontvangen door een afspraak te maken.
  • 4e bijeenkomst: De ontvanger ontvangt het bericht bij ViaMo.
  • Pas ná ontvangst krijgt de zender bericht dat het bericht 'ontvangen' is.

Er zijn geen verdere verplichtingen aan verbonden!

ViaMo Familiebericht is vast pakket. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Klik hieronder voor een afspraak.

Afspraak

 

Top